Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Serbia, Aleksandar Vučić

STIMATE DOMNULE PREŞEDINTE,

Cu ocazia celebrării Zilei Statalității Republicii Serbia, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, Vă adresez felicitările și urările noastre cele mai alese.

În ziua în care poporul sîrb marchează evenimente importante din istoria țării, doresc să evidențiez bunele relații de prietenie și dialogul consistent, pe care am reușit să le stabilim în anii cei din urmă.


Totodată, țin să remarc, cu multă plăcere, că îmi amintesc de întrevederea noastră de la Ierusalim, în cadrul căreia ne-am exprimat dorința reciprocă de a fortifica cooperarea în domenii de importanță comună pentru ambele state. Fiind profund interesat de asigurarea continuității și durabilității legăturilor bilaterale, precum și în lumina celor convenite în ultima discuție, nutresc convingerea de a ne revedea, în timpul apropiat, la Belgrad.


Dorindu-Vă succes și sănătate Dumneavoastră personal, pace și bunăstare cetățenilor sîrbi, Vă rog să acceptaţi, Stimate Domnule Președinte, expresia înaltei mele consideraţii