Mesaj de felicitare adresat Președintelui Turkmenistanului, Gurbanguly Berdimuhamedow, cu ocazia zilei sale de naștere

Stimate Gurbanguly Mälikgulyýewiç,

Vă rog să acceptați sincere și cordiale felicitări cu ocazia zilei Dumneavoastră de

naștere, împreună cu calde urări de sănătate, fericire și mulți ani fructuoși.

Activitatea Dumneavoastră prodigioasă în funcția de șef al statului și bogata

experiență politică v-au asigurat o autoritate și credibilitate binemeritată atât în
Turkmenistan, cât și în afara granițelor țării.

Cu un profund sentiment de înaltă apreciere, doresc să menționez contribuția

Dumneavoastră semnificativă la dezvoltarea relațiilor moldo-turkmene și la
sporirea nivelului de colaborare bilaterală. Acord o importanță deosebită
intensificării în continuare a cooperării fructuoase în diferite domenii în interesul
țărilor și popoarelor noastre.

Reiterând cele mai frumoase felicitări prilejuite de aniversare și urându-vă noi

realizări întru binele Turkmenistanului, iar familiei și apropiaților Dumneavoastră
– pace și prosperitate, Vă rog să acceptați, Stimate Domnule Președinte, expresia
înaltei mele considerații.