CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

- Aviz privind sistarea activității cu publicul

Aviz

privind sistarea activității cu publicul

 

 

Ținând cont de declararea stării de urgenţă în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova și în scopul prevenirii răspândirii infecției cu noul coronavirus (COVID-19), Aparatul Președintelui Republicii Moldova anunță despre prelungirea termenului de sistare a activității cu publicul pînă la 30 iunie 2020.

În acest context, se stabilesc următoarele:

- scrisorile, sesizările, petițiile și plângerile cetățenilor vor fi recepționate doar prin mijloace electronice de comunicare sau prin poștă;

- accesul persoanelor străine în sediul instituției prezidențiale se va face doar în cazurile  de strictă necesitate, cu confirmarea invitației de către angajatul Aparatului.

În funcție de evoluția epidemiei de coronavirus, măsurile sus-menționate pot fi prelungite sau pot fi dispuse măsuri suplimentare, care vor fi aduse la cunoștința publicului.