CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele Nicolae Timofti a participat la Adunarea generală a judecătorilor

Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a participat astăzi, 13 martie a.c., la Adunarea generală a judecătorilor.

Șeful statului a rostit următorul discurs în fața celor prezenți la eveniment:

„Domnilor judecători,

Mă simt bine atunci când sunt printre foști colegi, să-mi amintesc din cele trăite, să ascult care sunt problemele actuale ale judecătorilor.

Vă voi împărtăși câteva dintre părerile și considerațiile pe care le am cu privire la justiție, în calitatea mea de președinte și de fost judecător, de fost coleg de-al Dumneavoastră.

Pornesc de la premisa că știți ce aveți de făcut. Aveți pregătire profesională. Majoritatea dintre Dumneavoastră aveți o experiență de lucru notabilă.

Reforma justiției a devenit o temă permanentă de actualitate. Calitatea justiției este un angajament politic asumat de Republica Moldova și devine o dominantă în campaniile electorale pentru care alegătorii își dau voturile, sperând în instaurarea prin actul de justiție a unui stat de drept, a ordinii, dreptății și adevărului în societate.

Tema justiției se regăsește în programul de guvernare din ultimii ani și este o parte componentă de bază în Acordul de Asociere pe care l-am semnat cu Uniunea Europeană.

Mai mult, pot să vă spun că această temă este nelipsită din toate discuțiile pe care le avem cu partenerii noștri de dezvoltare și, după cum cunoașteți, este prezentă pe prima pagină a ziarelor și în emisiunile de radio și televiziune.

Să fie clar pentru toată lumea: evoluția noastră ca țară, ca societate democratică, ca partener credibil în raport cu comunitatea internațională, ca autoritate în fața cetățenilor, depinde de succesul reformei în justiție.

Am ascultat cu atenție rapoartele prezentate mai devreme de colegii noștri. Multe probleme le cunosc. Sunt de acord că s-au făcut schimbări bune care ameliorează situația din sistemul judecătoresc.

Am luat act cu satisfacție și de reducerea numărului dosarelor admise spre examinare de CEDO, depuse de cetățenii moldoveni.

Avem în justiție legi europene, vor urma și altele. S-au investit importante resurse publice și europene în infrastructură, astfel încât judecătorii și personalul auxiliar să funcționeze în condiții decente, aș spune chiar civilizate. Am participat eu însumi la inaugurarea câtorva sedii renovate, utilate cu tot echipamentul necesar. Multe dintre sălile de judecată arată foarte bine. Ședințele se desfășoară într-o atmosferă de solemnitate.

La patru instanțe de primul nivel din Chișinău mai au loc lucrări de renovare. În curând acestea vor fi la fel ca și Judecătoria Botanica din capitală.

Astăzi judecătorii beneficiază de un regim salarial mult peste media din țară și eu rămân la părerea că decizia de a vi se majora substanțial salariile a fost una corectă, extrem de importantă pentru independența Dumneavoastră și a sistemului în general.

A fost un punct de plecare în demersul nostru de reformare a sistemului judecătoresc. Așa au procedat toate statele care au transformat calitativ domeniul. Această decizie v-a situat, v-a reconfirmat mai bine zis, în categoria elitelor țării. Cu alte cuvinte, Dumneavoastră beneficiați, din acest punct de vedere de un tratament preferențial, așa cum este normal să se întâmple cu reprezentanții uneia din cele trei puteri din stat, puterea judecătorească.

Și aici ajung la ceea ce v-am spus și anul trecut, și anume că trebuie să dați dovadă și de o responsabilitate pe măsură. Oamenii așteaptă din partea Dumneavoastră să le faceți dreptate. Pașii greșiți și scuzele ulterioare nu sunt o abordare acceptabilă și nu pot acoperi daunele și prejudiciile.

Urmărim uneori expuneri ale unor reprezentanți ai sistemului judecătoresc care folosesc tot felul de scuze și justificări.

Cunosc și reacțiile inadecvate față de criticile aduse de presă. Veți spune că și presa greșește. Poate, dar trebuie să admitem că greșelile justiției pot fi mai mari și, în plus, judecătorii sunt acei care se află în serviciul public. Comunicarea corectă și eficientă cu societatea va avea darul să îmbunătățească relația cu presa și cu societatea. Acesta trebuie să fie un angajament al fiecărui judecător și, în primul rând, al celor din partea superioară a ierarhiei.

Aceia dintre Dumneavoastră care ați fost numiți ca judecător, sau ați fost promovați în ultimii ani, ați avut convorbiri cu mine și vă amintiți, probabil, ce recomandări v-am făcut. În plus față de prestația profesională contează foarte mult și conduita Dumneavoastră publică, aceea din afara sălii de judecată.

Când v-ați dorit și ați acceptat o asemenea poziție publică, v-ați asumat și o ținută onorabilă, fără de care nu veți putea câștiga încrederea oamenilor și a întregii societăți.

Și aici aș formula o întrebare: poate fi o persoană judecător dacă a pierdut încrederea cetățenilor?

Anul trecut peste 40 de judecători au părăsit sistemul, într-un fel sau altul: de bună voie sau sub constrângere.

În ultimii 5 ani, în jur de o treime dintre judecători au fost înlocuiți.

Eu apreciez decizia celor care au simțit că nu pot să funcționeze în noile condiții și s-au retras. Îi îndemn și pe alții să cântărească foarte bine alegerea pe care o au de făcut: în favoarea dreptății sau a beneficiilor personale.

În acest context, reiterez necesitatea ca promovarea judecătorilor să se facă pe principii profesionale și de integritate clare. Am făcut un schimb de opinii cu domnul Mihai Poalelungi cu privire la problema dată, în curând va avea loc o ședință privind reformarea sistemului judecătoresc, unde va fi discutat acest subiect.

Consiliul Superior al Magistraturii și celelalte structuri de evaluare și control, vor continua să pună în aplicare toate criteriile și procedurile de selecție, numire, promovare și eliberare din funcție a judecătorilor.

Stimați colegi, am o altă opinie privind această problemă. Am susținut reformarea, schimbarea sistemului de selectare și de promovare a judecătorilor. Dar problema selectării unui judecător este mai complexă. Optând pentru sistemul cu întrebări și evaluări, am uitat de calitățile omenești ale persoanei. Poate lucra cu oamenii, poate discuta cu un om care vine după dreptate? Aceste lucruri sunt foarte importante și eu cred că ele sunt bine puse la punct și verificate în alte state. Noi am mers însă pe această cale, care trebuie regândită și găsite acele mecanisme care să permită selectarea persoanelor cu calități de judecător.

Colegiul disciplinar și Inspecția judiciară trebuie să arate rezultate, făcând abstracție de interesele corporative și de breaslă.

Sesizările și petițiile privind conduita și obligațiile profesionale ale judecătorilor să fie examinate cu maximă obiectivitate.

Aici ajungem la corupție. În vizorul structurilor de control și monitorizare trebuie să se afle în primul rând magistrații care se fac vinovați de interpretări abuzive ale legii sau pur și simplu de ilegalități.

Când vorbim de imaginea precară a justiției, știm că aceasta are ca și cauză hotărârile și încheierile care nu se încadrează în nici un fel de logică a legii și a dreptății. Societatea este scandalizată de deciziile prin care anumiți judecători substituie autoritățile publice și instituțiile statului.

Sunt informat nu doar despre situația din domeniul judecătoresc. Dispun de informația completă despre lucrurile din țară. Sunt surprins atunci când aflu că unii judecători, știind că nu au dreptul legal să repartizeze loturi de pământ în locul primăriei, emit asemenea decizii. Acum sunt studiate mai multe cauze și vor fi identificați toți cei vinovați. Domnilor judecători, nu va fi susținut nimeni dintre cei care fac astfel de abuzuri. Cum să stopeze activitatea unei instituții de stat un judecător care nu are dreptul acesta?

Avem zeci, poate chiar sute de cazuri în care proprietăți publice sau aparținând persoanelor fizice sunt înstrăinate abuziv, încălcându-se astfel un drept sacru într-o societate democratică, dreptul la proprietate.

Asemenea decizii nu vor contribui deloc la majorarea investițiilor în țara noastră.

Eu am vorbit anterior despre faptul că investitorii străini nu vor veni într-o țară unde nu funcționează justiția. Ei se tem că vor fi lipsiți de proprietate. Acest lucru se face, cu regret, cu ajutorul judecătorilor. Vorbesc despre unii judecători, care trebuie să decidă ce vor face mai departe.

De asemenea, am avut cazuri în care judecătorii au blocat activitatea unor instituții ale statului sau le-au interzis să-și exercite atribuțiile.

Domnilor judecători, îmi aduc aminte când eram președintele Consiliului Superior al Magistraturii am început să verificăm activitatea magistraților. Cum este posibil ca judecătoarea din Căușeni să oprească activitatea unor instituții dintr-un raion? Să nu fie plătite salariile lucrătorilor din sistemul de învățământ? Acest lucru a fost făcut prin decizia unui judecător. Este normal să fie adoptate asemenea hotărâri, domnilor judecători? S-au gândit ea oare la oamenii care așteaptă salariul ca să-și cumpere pâine ca să-și hrănească copiii?

Instanța de judecată poate constata anumite acte ilegale, poate penaliza, după caz, dar nu poate să substituie alte instituții.

Cine din sistemul judecătoresc îmi poate spune câți dintre acești judecători au fost sancționați sau trași la răspundere penală? Regret că asemenea magistrați continuă să mai activeze în sistem.

Repet: imaginea de astăzi a justiției suferă din cauza unor asemenea hotărâri judecătorești. În general, oamenii au încredere în justiție, pentru că altfel nu s-ar mai adresa instanțelor într-un număr atât de mare.

Pe lângă greșelile pe care le-am constatat și pe care dorim să le excludem din sistem, se face justiție corectă. Hotărârile aparțin judecătorilor onești. Trebuie să ascultăm ce spun oamenii, să fim atenți ce scrie presa.

Aveți obligația să îndreptățiți această încredere a oamenilor.

Așa cum arată și practica altor state, se poate, după un proces corect și motivat, ca și partea care a pierdut să plece împăcată din sediul instanței.

Fiecare judecător trebuie să fie conștient că funcția ce i-a fost încredințată este foarte importantă pentru societatea democratică pe care o edificăm în prezent.

Domnilor judecători, am avut întrevederi cu reprezentanți ai puterii judecătorești din alte state. Judecătorul profesionist este o personalitate, o persoană stimată în localitate. Lumea știe cum acesta se comportă cu cetățenii, cu părțile în proces. Judecătorul are dreptul la viața privată, dar oriunde s-ar afla, nu trebuie să uite că este judecător.

Încă o dată: de deciziile Dumneavoastră depind sorțile oamenilor și depinde respectarea drepturilor fundamentale asigurate prin Constituție, Convenții și legi.

De calitatea justiției depinde starea economică a țării și bunăstarea oamenilor, investițiile străine și sprijinul din partea partenerilor internaționali. Fără aceasta noi nu am fi reușit să rezolvăm unele probleme ale justiției. Regret că prin ultimele decizii s-au redus sumele preconizate pentru reformarea sistemului judecătoresc din țara noastră. Asta deoarece noi nu îndeplinim toate condițiile necesare.

Vă doresc succes și am încredere că sunteți în stare să faceți justiție, să faceți dreptate pentru cetățenii Republicii Moldova, să contribuiți la dezvoltarea societății noastre.

Vă mulțumesc”.