CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Republicii Peru, Ollanta Humala Tasso

EXCELENŢĂ,
 
Cu prilejul Zilei Naţionale a Republicii Peru, îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai sincere şi cordiale felicitări, însoţite de urări de pace şi prosperitate continuă pentru poporul peruan.
 
Profit de această frumoasă ocazie pentru a-mi exprima ferma convingere că, prin eforturi comune, vom reuşi să extindem orizonturile de cooperare între ţările noastre, în special prin consolidarea cadrului juridic şi dinamizarea schimburilor comercial-economice.
 
Totodată, ţin să apreciez relaţiile de colaborare şi susţinere reciprocă existente între Republica Moldova şi Republica Peru, ceea ce îmi inspiră încredere în perspectivele de intensificare a dialogului bilateral  pe  multiple planuri, spre binele ambelor  ţări şi popoare.
 
Dorindu-Vă multă sănătate şi noi succese în activitate, Vă rog să acceptaţi,  Excelenţă, expresia înaltei  mele  consideraţii.