Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Republicii Singapore, Tony Tan Keng Yam

EXCELENŢĂ,

Cu prilejul Zilei Naţionale a Republicii Singapore, îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai sincere şi cordiale felicitări, împreună cu urări de pace şi prosperitate continuă pentru poporul singaporez.

Folosesc această ocazie pentru a menționa cu satisfacție colaborarea de-a lungul anilor în cadrul Programului SCPTA, reiterând, totodată, interesul constant al Republicii Moldova pentru consolidarea cooperării multidimensionale cu Republica Singapore, prin extinderea dialogului bilateral în domeniile tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor și financiar-bancar, precum şi în atragerea de investiţii singaporeze în economia țării noastre.

Dorindu-Vă multă sănătate şi noi succese în activitatea Dumneavoastră, Vă rog să agreaţi, Excelenţă, asigurarea înaltei mele consideraţii.