CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Uzbekistanului, Islam Karimov

EXCELENȚĂ,

Cu prilejul Zilei Independenței Republicii Uzbekistan, îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, cele mai sincere și cordiale felicitări, împreună cu urări de pace și prosperitate pentru poporul uzbec.

Profit de această frumoasă ocazie pentru a-mi exprima ferma convingere că atitudinea mutuală de prietenie și bună înțelegere, care tradițional a stat la baza relațiilor moldo-uzbece, va contribui și în continuare la dezvoltarea și extinderea cooperării bilaterale, în beneficiul ambelor noastre țări și popoare.

Dorindu-Vă multă sănătate, fericire și noi realizări în activitatea Dumneavoastră de mare răspundere, Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea înaltei mele considerații.