Mesaj de felicitare adresat Ministrului Apărării al Federației Ruse, Serghei Șoigu

Stimate Serghei Kujughetovici,

Sunt nespus de bucuros să Vă adresez, cu ocazia aniversării a 65 de ani de la naștere, calde și cordiale felicitări, împreună cu sincere urări de sănătate, ani mulți și fructuoși de activitate pe tărâmul ales și noi succese în toate pornirile.


Folosesc această plăcută ocazie pentru a pune în evidență calitățile ce vă reprezintă: înalt profesionalism, experiență unică, principialitate și curaj în apărarea intereselor statului, calități care, împreună cu remarcabilele calități umane, v-au adus o binemeritată autoritate și recunoaștere nu numai în Rusia, dar
și dincolo de granițele ei. Republica Moldova apreciază foarte mult contribuția


Dumneavoastră personală la asigurarea securității atât la nivel regional, cât și internațional.


Reiterând felicitările cu ocazia frumoasei aniversări, Vă urez, Stimate Serghei Kujughetovici, multă fericire, bunăstare în familie, dispoziție de sărbătoare și 
împlinirea tuturor speranțelor.