CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

„Preşedintele Republicii Moldova nu mai dispune de dreptul de a numi judecători la Curtea Constituţională din 5 iulie 2000, când prin Reforma Constituţională această atribuţie a fost delegată Guvernului Republicii Moldova”

Precizare

Pe 25 martie a.c., portalul de știri realitatea.md a publicat articolul „Guvernul ar putea prelua atribuțiile lui Timofti privind numirea judecătorilor la Curtea Constituțională”.

Preşedinţia Republicii Moldova consideră necesar să aducă următoarele precizări pe marginea acestei știri:

Afirmaţia autorului precum că „Președintele țării ar putea să fie lipsit de atribuțiile privind numirea a doi judecători la Curtea Constituțională, acestea revenindu-i Guvernului”, este eronată.

Preşedintele Republicii Moldova nu mai dispune de dreptul de a numi judecători la Curtea Constituţională din 5 iulie 2000, când prin Reforma Constituţională această atribuţie a fost delegată Guvernului Republicii Moldova.

După această dată, președintele Republicii Moldova nu a numit niciun judecător la Curtea Constituțională.

Numirea judecătorilor Curţii Constituţionale este prevăzută de articolul 136 din Constituţie, conform căruia:

(1) Curtea Constituţională se compune din 6 judecători, numiţi pentru un mandat de 6 ani.

(2) Doi judecători sunt numiţi de Parlament, doi de Guvern şi doi de Consiliul Superior al Magistraturii. [Art.136 al.(2) modificat prin LP1115-XIV din 05.07.00, MO88-90/28.07.00 art.661; al.(4)-(5) devin al.(5)-(6)]

(3) Judecătorii Curții Constituţionale aleg, prin vot secret, preşedintele acesteia.

Conform prevederilor articolului V al legii nr.115 din 5 iulie 2000, Guvernul Republicii Moldova era obligat în termen de 3 luni să prezinte Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în vigoare în conformitate cu legea de Reformă Constituțională, adoptată de Parlament.

Cabinetul de miniștri a prezentat Parlamentului spre a fi votate modificări ce vizează doar Legea cu privire la Guvern, care în noua redacție (punctul 11 alineatul 2 al articolului 25) stipulează: „La şedinţe Guvernul examinează numirea judecătorilor la Curtea Constituţională”.

Deoarece Guvernul Republicii Moldova nu a prezentat Parlamentului propuneri privind aducerea altor legi în conformitate cu legea de Reformă Constituțională, iar modificările respective până acum nu au fost efectuate, pe 25 martie a.c. Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul de Lege care prevede ajustarea normelor din Legea cu privire la Curtea Constituţională la cele din Constituţia Republicii Moldova.