CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de condoleanțe transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Republicii Populare Chineze, Xi Jinpeng

EXCELENŢĂ,
 
În numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, Vă exprim Dumneavoastră și întregului popor chinez profunda noastră compasiune și solidaritate în legătură cu devastatorul cutremur din provincia Gansu, care a provocat numeroase pierderi de vieți omenești și daune materiale  semnificative.
 
În aceste momente grele, suntem alături de familiile îndoliate, cărora  Vă  rog  să  le  transmiteți  sincere  condoleanțe.