CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Republicii Slovace, Ivan Gasparovic

EXCELENŢĂ,

În numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, am onoarea să Vă adresez cele mai sincere şi cordiale felicitări cu ocazia Zilei Naţionale a Republicii Slovace – Ziua Constituţiei, împreună cu urări de pace și bunăstare pentru întregul popor slovac.

Cu deosebită plăcere îmi amintesc de întîlnirea noastră de la Bratislava din vara anului curent. Ne bucură faptul că dialogul politic deschis, existent între Republica Moldova și Republica Slovacă, cunoaște un ritm ascendent de dezvoltare continuă, contribuind la consolidarea cooperării bilaterale în beneficiul ambelor țări.

Dorindu-Vă multă sănătate şi noi succese în activitate, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, expresia înaltei mele consideraţii.