CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti regelui Philippe al belgienilor

MAIESTATE,

Am onoarea și deosebita plăcere să Vă felicit cordial, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cu prilejul întronării Maiestății Voastre, dorindu-Vă mult succes în îndeplinirea misiunii încredinţate şi realizarea tuturor obiectivelor pe care vi le-aţi propus.

De asemenea, țin să adresez Maiestății Voastre și poporului belgian sincere felicitări cu ocazia Zilei Naționale a Regatului Belgiei, însoțite de urări de pace și prosperare continuă.

Constat cu satisfacție că pe parcursul anilor relaţiile dintre ţările noastre au cunoscut o dezvoltare ascendentă, Republica Moldova beneficiind de susţinerea constantă a Regatului Belgiei în realizarea obiectivului ei strategic de integrare europeană, fapt pentru care exprim profunda gratitudine a ţării mele.

Totodată, reafirm interesul deosebit al Republicii Moldova pentru dezvoltarea în continuare a relaţiilor de prietenie şi cooperare cu Regatul Belgiei în cele mai diverse domenii, spre binele ţărilor şi popoarelor noastre.

Reiterînd urările de mult succes în activitatea Dumneavoastră, de bunăstare și progres pentru poporul belgian, Vă rog să acceptaţi, Maiestate, asigurările deosebitei mele consideraţii.